Efter olyckan 1889

Om den tragiska olyckan finns en läsvärd pdf, här är några klipp om tiden efter.