Efter många turer..

Efter många turer så är nu planeringen i gång för att äntligen ansluta industriområdet till det befintliga fibernätet i Svartå.