Dungen borta..

För att göra den norra infarten till Svartå ännu vackrare så har Utvecklingsgruppen stött på Svaeaskog om dungen mellan Strandvägen & viadukten för ett eventuellt borttagande och öppna upp mot Storbjörken. Idag har markägaren Sveaskog tagit ner dungen.
/Utvecklingsgruppen