Deltagare till arbetsgrupp sökes.

Utvecklingsgruppen kommer att söka 25000 kr till marknadsföring av Svartå.
Vill du vara med och bestämma vad pengarna ska användas till och arbeta med genomförandet av insatserna så kontaktar du Utvecklingsgruppen på svartaug@live.se