Degerforsbyggen säljer Smedstugan

Länk till kurirens artikel.

Länk till Smedstugan

Köparen informerar om planerna