Damm & klippt

Från och med 1 sept behövs Länsstyrelsen tillstånd att riva bäverfördämningar så nu får Benke Bäver själv ansvara för vattennivån i GamlaParken. Gångarna i parken har blivit klippta för sista gången denna säsong.
/Utvecklingsgruppen