Dagens toaträff

Dagens möte angåede torrdasset var positivt och ett nytt möte om ca 3veckor bokades. Så förhoppningsvis finns det en bättre lösning till nästa sommar för de som väljer att stanna till i Svartå för en fika eller fisketur.
/Utvecklingsgruppen