Byte av lås

För att få bättre kontroll samt säkerställa att endast medlemmar i Svartå IF har tillgång till styrketräningslokalen kommer låset att bytas under nästa vecka. Vi återkommer inom kort med info hur man får en ny nyckel till lokalen.
/Svartå IF