Bruksgatan

Bruksgatan i Svartå är kantad med arbetarbostäder, röda med stora verandor och vita knutar. De har sedan gammalt speciella namn. Varför de heter just som de heter är det nog få som vet. Att ett hus heter Hammarbo kan kanske förklaras med att där bodde smederna, Mitt emot ligger Järnbo, kanske bodde hyttarbetarna där. Bredvid ser vi Svartsjö; ett namn som för tankarna till en alkoholistanstalt, men så inte i Svartå.
På andra sidankanalen ligger Knittelbo, ett sort hus, vars granne är Kossebo. På andra siddan vägen Gråbo. Här får fantasin hjälpa till. Vad "knittel" betyder vet jag inte; kanske - men bara kanske - till någon av alla de hamrar som fanns i smedjan. Kossebo däremot skulle kunna förklaras med att det gick kor på sommarbete i skogen runt Svartå och att kovaktarna bodde där. Gråbo låter trist och ger inte rättvisa åt byggnaden.
/Sture G