Brokyrkans Församling

Brokyrkans församling är född

Helgen 26-27 januari bildade Svartå Metodistförsamling tillsammans med Åtorp Metodistförsamling och Nysund-Rudskoga Missionsförsamling en ny, gemensam församling som hör till trossamfundet Gemensam Framtid. Namnet på den nybildade församlingen beslutades till Brokyrkans Församling och den kommer att vara verksam i Svartå, Åtorp och Rudskoga. Ny ordförande för Brokyrkan är Ingmar Ångman, och pastor är Eva Söderhjelm som har vart anställd i dessa församlingar sedan augusti 2011.

Brokyrkan kommer fortsätta att vara verksam i Svartå precis som Metodistförsamlingen tidigare var, inledningsvis med träffar någon gång per månad då arbetet med avyttringen av Kapellet fortfarande kräver mycket tid. Planer på fler typer av träffar som är öppna för allmänheten finns, och alla i Svartå är välkomna att kontakta församlingen med egna idéer och önskemål om vad församlingen ska erbjuda bygden.

Varmt välkommen till Brokyrkans träffar i Svartå, Åtorp och Rudskoga!