Brofix

Bron på västra sidan av Sirsjön har i dagarna blivit renoverad för att klara framtida gång & cykeltrafik.