Bort med den gamla banan

Fyra banor ska bli tre, nytt virke och nytt grus på gång.