Bild från år 1897

Kanalbygge i Svartå
Tidpunkt:1897
Bildkälla: Örebro stadsarkiv