Bild 99 från förr


Foto Hakelier, Bernhard Jakob

En bild från Bruksområdet med Tuben till vänster i bild.