Bild 9 från förr

Svartå gamla skola klassfoto årskurs 1 1954-55.