Bild 64 från förr

Grisslakt vid Mormorstorp på 1920-talet.