Bild 63 från förr

Fastigheten Åhult en bekant byggnad efter vägkorsningen vid herrgården mot Laxå som nuförtiden inte ser lika kul ut.