Bild 319 från förr

Teckning av Ferdinand Boberg. Källa Nordiska museet.
Hammare i Svartå 12/8 1916