Bild 317 från förr

Flygfoto över Kvistbro. Kvistbro kyrka i förgrunden.
Fotografering - 1941
Fotograf AB Flygtrafik
Källa Örebro läns museum.