Bild 315 från förr

Svartå bruk (1658 - 1966)
Fotograf Hakelier, Bernhard (1848 - 1910)