Bild 303 från förr


Foto Benhard Hakelier /tekniska Museet