Bild 299 från förr


Källa Örebro läns museum

Södra Lillbjörken, fotograf och årtal okänt