Bild 291 från förr

Vägstation T4, Svartå. Förrådsbyggnad. På garageplan sidoplog, spetsplogar, sten- och stubbrytare.
Fotografering 1940 - 1950 (Troligen slutet av 1940-talet, början 1950-talet)
Fotograf Fotograf okänd
Källa Statens maritima och transporthistoriska museer