Bild 286 från förr


Fotograf Hakelier, Bernhard (1848 - 1910)

Svartå Bruk.
Källa Tekniska Museet