Bild 282 från förr

Ölsboda herrgård, juli 1969.
Fotograf Borg, Knut (1908 - 1995)
Källa Örebro läns museum