Bild 275 från förr


Svartå hytta under rivning. Foto: Marie Nisser (1971), Jernkontorets bildsamling