Bild 274 från förr


Svartå hytta tre år efter nedläggningen 1966. Foto: Marie Nisser 1969, Jernkontorets bildsamling.