Bild 266 från förr

Byggnation av den nya vattentuben.