Bild 257 från förr

Svartåbanan, 21 juni 1970. Järnvägsförbindelse mellan Örebro och Svartå.
Fotograf Örebro Kuriren
Källa Örebro läns museum