Bild 255 från förr

En fin bild från närområdet.

Flygfoto över Porla.
Fotografering 1939
Fotograf AB Flygtrafik
Källa Örebro läns museum