Bild 241 från förr

Bilderna tagna 19 feb 1957 av Sören Forsberg.