Bild 228 från förr

Hyttbacken med kolhusen i bakgrunden.