Bild 216 från förr


Tvättstuga Svartå från början på 1900 talet