Bild 203 från förr

Kvarntorp vid Gamlaparken 8 mars 1983.