Bild 190 från förr


Allan Andersson och Ivar Söderberg