Bild 158 från förr

Klart för start på Svartås flygraka för SE-GEP med uppdrag att gödsla ett skogsområde.