Bild 143 från förr

Invigningsloket för banan Örebro-Svartå, 1897.

Identifikationsnummer KM-00082-5398
Ingår i samling Foto
Ägare av samling Köpings museum
Institution Köpings museum