Bild 122 från förr

Bilden enligt uppgift från Skogsliden 8
1 Fern Gustavsson 2 Anna Gullmalm 3 Karl Gullmalm
Källa Bygdeband