Bild 121 från förr

Vävning på gång. 1 ”Slipar Anna Karlsson 2 Hilma Gustavsson 3 Vera Eriksson gift Pettersson
Källa Bygdeband