Bild 102 från förr


Foro Hakelier, Bernhard Jakob

En bild på Herrgården från en ovanlig vinkel.