Besök av Sveaskog

Utvecklingsgruppens styrelse har bjudit in och besökts av Viktor Andersson, områdesansvarig på Sveaskog.
Under besökets diskuterades utlovade röjnings/fällningsinsatser och utökat samarbete.