Befolkningsstatistik

Siffrorna för 2016 är framräknade och för Svartå slutade räkningen på 461st Svartåbor, en ökning från 2015 med 5st allt enligt SCB.