Avfärd 1655

Forts från https://svarta.nu/blog/ett-gammalt-torp-n%C3%A4ra-dig-svartviken

I oktober 1655 väntade omkring 200 personer, huvudsakligen finnar från Värmland på avfärd till Delaware, den tolfte och sista av Nya Sverigekompaniets expeditioner.
Ungefär 100 personer gick ombord på Merkurius och kom fram till Nya Sverige i mars 1656. Då hade den svenska kolonin redan fallit i holländarnas händer. Av dessa var ca 50 finnar från det område som i den aktuella källan benämns Letstigen.
Tjugo av dem kan inte återfinnas i källmaterialet för kolonin. Det är inte känt vad som hänt med dem, troligen hade de dött ombord.
 
En av de finska passagerarna på Merkurius hett Olof Filipsson, familjen bestod av Olof, hustru och tre barn. En person med samma namn hade varit bosatt i början på 1650-talet i Svartviken i Kvistbro socken.

Källa Finnar i Kilsbergen