Automatiserat

Arbetet med den automatiska rensningen på dammluckan uppe vid Slottet är snart klart, och
kraftstationen drar igång när arbetet är slutfört.