Asterix potatis

5kg potatis för endast 15 kr finns att köpa hos Chadi.