Arbetsdag och middag

Efter en lyckad arbetsdag där båtbryggan förbättrades och stora områden av Svartå röjdes så sammanstrålade delar av de ideella krafterna för lite mat på kvällen där ordförande för Utvecklingsgruppen Stefan Fejes berättade vad som är på gång. Ett stort tack till alla för dagens arbete och till grillmästaren för en exemplarisk grillning av köttet.