Arbete påbörjas

Ombyggnaden av uteplatsen på klubbstugan påbörjas av sakkunniga medlemmar.