Antal fall per 1000/inv

Siffrorna börjar åter stiga gällande smittade med covid-19, undantag för Degerfors som ligger bra till just nu.
Mer info på Region Örebros sidor.