Antal fall per 1000 invånare i kommunerna i Örebro län

Antalet fall av covid-19 som redovisas är laboratoriebekräftade fall/1000 invånare per kommun.
Länk till Regionens samlade information om Coronaviruset