Antal fall per 1000 invånare

En länk till Region Örebro och statistiken "Antal fall per 1000 invånare i kommunerna i Örebro län" som visar en markant minskning av covid-19 i närområdet jämfört med senhösten.